Ankerpunten gebruiken

Voor een effectief schot is een goede techniek natuurlijk belangrijk, maar daarmee ben je nog maar op de helft. Een juiste inschatting maken van de afstand, richting en curve (schotbaan) van de bal zijn doorslaggevend bij een succesvol schot. Door veel training kun je een goede techniek leren en deze uiteindelijk automatiseren. Hierdoor kun je tijdens de wedstrijd volledig concentreren op het inschatten van de schotbaan.Effectief automatiseren doe je door steeds specifieke bewegingen¬†te herhalen. Er bestaat een sport waarbij herhalende beweging van essentieel belang is. Zij gebruik daarbij een techniek genaamd “ankeren”. Ik heb het over darten.

Schotbaan bepalen
Als korfballers leren we het bovenlichaam naar de korf te draaien en de bal met beide armen dezelfde kracht en snelheid mee te geven. De bal moet dan altijd recht naar de korf gaan. De schutter moet dan alleen nog inschatten welke snelheid en curve hij de bal geeft.

Het wordt lastig wanneer je een schot uit beweging gaat maken. Je maakt een zijwaartse beweging en de bal dus ook. Als de zijwaartse snelheid niet kan worden weggenomen, dan zal deze tijdens het schot moeten worden gecorrigeerd. Dit proces komt zeer nauwkeurig en vereist veel concentratie, omdat de schutter extra inschattingen moet maken. Om dit proces te automatiseren, net zoals bij het schot uit stilstand, is het belangrijk om ook deze bewegingen voorspelbaar en herhaalbaar te maken.

Ankerpunten van een darter
Darters gebruiken bepaalde ankerpunten om de vlucht van hun pijlen beter te kunnen voorspellen. Ze proberen hun pijlen altijd vanaf exact hetzelfde punt (ankerpunt) te laten vertrekken, om zo optimaal gebruik te kunnen maken van een herhalende beweging. Als een tweede pijl vanaf hetzelfde punt en met dezelfde beweging wordt gegooid als de eerste, dan komt hij immers op dezelfde plek terecht.

Ankerpunten gebruiken bij korfbal
Voor het schieten op een korf gelden dezelfde principes. Bij schoten uit beweging wordt de bal bij voorkeur aan de buitenkant van de schutter gespeeld. De zijwaartse snelheid tijdig compenseren gebeurt daarom meestal door het schot ook aan de buitenkant te starten.

Iedere speler heeft hierbij zijn eigen voorkeur en dat is prima. Het is echter belangrijk dat hij zijn beweging voorspelbaar maakt. Hiermee wordt bedoeld dat de speler zijn bewegingen en de bijbehorende ankerpunten bepaald en deze tijdens de training bewust probeert te herhalen. Hierdoor leert hij zijn schotbaan steeds beter en sneller te voorspellen. Het is overigens verstandig om tijdens een training maximaal twee of drie ankerpunten te hanteren om de focus grotendeels op het maken van inschattingen te kunnen houden. Tijdens de wedstrijd moet hij zich om dezelfde reden zelfs helemaal niet bezig gaan houden met ankerpunten.

Het gebruik maken van ankerpunten maakt een speler bewust van zijn bewegingen en schot. Welke bewegingen hij kan maken onder druk, welke manier van schieten hem het beste ligt, is lang niet altijd de tekstboek-methode. Er bestaat niet een handleiding met de perfecte techniek voor jou, die zul je zelf moeten schrijven.

Get a Trackback link

2 reacties

  1. Hendrik 10-10-2012

    “De laatste regel van het verhaal is de allersterkste regel.
    Het is volgens mij zo dat als iemand er over schrijft hij of zij ook nadenkt over waarmee hij bezig is. Dat geld niet alleen voor het schot, maar dat geld voor het hele korfbalspel. Ik weet zeker dat de schrijver van het artikel met zijn collega met veel passie bezig zijn met hun sport. ” {reactie overgezet van vorige site}

  2. Daan 10-10-2012

    Ik zal het eens gaan uitproberen! {reactie overgezet van vorige site}

Reageer