De simpele dingen extreem goed uitvoeren

“Korfballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel korfballen. “, om eens een citaat van Cruijff  te gebruiken. Wanneer het woord tactiek valt tussen spelers, volgt er meestal een discussie die uiteen kan lopen van het maken van de opstelling tot aan de gekozen looplijnen van individuele spelers. Iedereen heeft wel een mening over bepaalde wedstrijdsituaties, die nagenoeg altijd gebaseerd zijn op persoonlijke ervaring. “We deden het altijd zo, dus dan doen we het nu ook..

De simpele dingen extreem goed uitvoeren

Creatief gestructureerd

Als trainer en coach ben je natuurlijk graag bezig met tactiek. Je hebt allerlei ideeën over hoe er gespeeld moet worden. In je hoofd teken je de looplijnen, maak je afspraken in de korfzone, bepaal je de timing van acties en breng je de structuur in het spel. Wanneer de spelers van elkaar weten hoe ze moeten lopen, welke functie ze hebben in het vak en welke 1,2,3-tjes er gespeeld worden heb jij je ideeën succesvol overgebracht op de groep. Zolang iedereen zich..

Creatief gestructureerd

Randvoorwaarden voor tactiek

Als coaches onderling over een wedstrijd praten dan gaat dat vrijwel altijd, of over de scheidsrechter, of over de tactische zaken van de wedstrijd. Tactiek werkt op een coach als een glimmende parel op een ekster, hij moet er iets mee doen. Op zich logisch, want als er iets is waar hij zichtbaar invloed op kan uitoefenen dan is dat de tactiek! Het is snel handelen en snel de eigen stempel op het team drukken. Hoe sociaal je ook denkt te..

Randvoorwaarden voor tactiek

Samenspelen eerst leren

Bij korfbal staat samenspel centraal en het is het belangrijkste, tactische uitgangspunt voor ieder team. Eenmaal in bezit van de bal hebben we slechts twee opties: we schieten de bal of we spelen hem over. Wanneer we niet kunnen of mogen schieten hebben we dus geen andere keus dan de bal naar een medespeler te gooien. Een team vol schutters, wat niet in staat is om de bal in het aanvalsvak te krijgen, komt immers niet aan schieten toe. Voordat..

Samenspelen eerst leren