De kernwaarden van team en trainer

Ik heb een vraag voor je: waar sta jij in je team? Sta je erboven, ertussen of ben je ondergeschikt aan je spelers? Sta je waar je zou willen staan? Een (beginnend) trainer of een trainer die nieuw komt bij een team gaat vaak direct boven het team staan. Hij maakt de beslissingen en verteld wat er moet gebeuren. Hij wil direct zijn visie duidelijk maken aan de groep. Vaak werkt deze aanpak goed in het begin. Een team heeft een goede basis nodig met structuur en duidelijkheid en dus wordt deze aanpak geaccepteerd. Maar er komt een punt dat er verder moet worden gebouwd en hou je dan die positie nog vast?

Verantwoordelijk
Als trainer ben jij verantwoordelijk voor de begeleiding van je spelers. Jij maakt dus de uiteindelijke beslissingen, zoals de opstelling, de trainingsvormen, de spelopbouw, etc. Laat daar geen misverstand over zijn. Je hebt immers niets aan acht stuurlui en geen roeiers. Maar niemand heeft gezegd dat je daar je spelers niet bij mag gebruiken. Er zullen zelfs spelers zijn die daar zoveel behoefte aan hebben, omdat het deel uitmaakt van hun motivatie.

Kernwaarden
Iedere speler heeft bepaalde behoeftes zoals bijvoorbeeld aandacht, structuur, veiligheid, duidelijkheid, inbreng, samenzijn, plezier in het spel, vertrouwen van anderen en in zichzelf, fysieke en mentale uitdagingen of hij moet gewoon zijn energie kwijt kunnen. Je kunt deze lijst zo lang maken als je wilt. Er zijn echter een aantal behoeftes die zo belangrijk zijn voor een speler dat het eigenlijk meer voorwaarden voor hem zijn. Dat zijn de kernwaarden van een speler. Wanneer je deze voorwaarden negeert krijg je grote problemen in je groep. Weet je er echter goed mee om te gaan, dan krijg je positieve energie en inbreng terug van de groep.

Accepteer je angst
Wanneer je verder wilt komen dan de basis zul je het team inbreng moeten geven. Ik realiseer me dat dit ontzettend eng klinkt, maar het is de meest effectieve, misschien zelfs wel de enige, manier om met je team tot een gezamenlijk doel te komen. Anders is het namelijk alleen jouw doel. Maak duidelijk aan de groep welke prioriteiten jij aan hun kernwaarden hebt gegeven en hoe deze in de stof zijn verwerkt. Als je dit goed weet te verantwoorden zal de groep dit veel gemakkelijker accepteren, dan wanneer jij het zonder overleg allemaal maar bepaald. Ook als jij sommige kernwaarden lagere prioriteit hebt gegeven.

Honden en schapen
Wanneer je als groep in gesprek gaat zullen de grootste bekken bepalen wat de kerwaarden worden, hoe goed je ook denkt het gesprek te kunnen leiden. Je hebt nou eenmaal leiders en volgers in de groep en je kunt schapen niet leren om te blaffen. Kernwaarden zijn persoonlijk en individueel en zo wil je ze ook ontvangen. Groepsdruk of invloed van grote honden wil je op dat moment dus vermijden.

Matrix
Als trainer/coach geef jij dus de kaders aan waar binnen er gespeeld wordt. Deze kaders zijn duidelijk, bevatten structuur en hebben een stevig fundament. Daarbinnen krijgen de spelers de vrijheden die ze nodig hebben om met hun kernwaarden te kunnen werken en te presteren. Het is alsof je de spelers in de Matrix zet. Sommige regels kunnen ze buigen, anderen kun je breken.

Nog geen reacties

Reageer als eerste op dit artikel!

Reageer