Samenspelen eerst leren

Bij korfbal staat samenspel centraal en het is het belangrijkste, tactische uitgangspunt voor ieder team. Eenmaal in bezit van de bal hebben we slechts twee opties: we schieten de bal of we spelen hem over. Wanneer we niet kunnen of mogen schieten hebben we dus geen andere keus dan de bal naar een medespeler te gooien. Een team vol schutters, wat niet in staat is om de bal in het aanvalsvak te krijgen, komt immers niet aan schieten toe. Voordat we als trainers met allerlei technische en tactische zaken van start gaan, moeten onze spelers in staat zijn om vrij te komen en de bal over te kunnen spelen.

Hierna is het aanvallen aan de beurt, want zonder doelpunten is het moeilijk winnen. Het bereik van het schot van de spelers is belangrijk. Als een speler niet verder dan vijf meter kan schieten, dan is zijn effectief aanvalsgebied dus een cirkel van vijf meter rondom de korf. Daar moeten hij vrij komen om te kunnen schieten. Goed samenspel is nodig om de spelers zo snel mogelijk in de buurt van dat gebied te krijgen.

Tot slot leren we verdedigen. Wanneer spelers beter kunnen verdedigen dan aanvallen, wordt er waarschijnlijk maar weinig gescoord tijdens de partij op de training . Iets wat nou niet bepaald motiverend is voor een wedstrijd. Probeer aanvallend dus steeds net de verdediging voor te zijn. Samenspelen is cruciaal voor ieder team, dus ook voor de tegenstander. Door te proberen dit samenspel te voorkomen kun je de tegenstander lam leggen. Wanneer spelers actief gaan verdedigen, en dus die niet alleen domweg achter hun tegenstander aanlopen, wordt verdedigen een stuk leuker.

De tactische basis hoort bij de jeugd zo simpel mogelijk te zijn. Op hoger niveau krijgen de spelers verschillende trainers, die ieder hun eigen tactiek op hun team toepassen. Als de tactische of technische basis van een speler niet goed is, dan levert dit problemen op. Besteed bij jeugdteams daarom liever aandacht aan het perfectioneren van de techniek, dan aan het leren van allerlei tactische vaardigheden en trucjes.

Samenspel is dus essentieel, maar dat wil niet zeggen dat aanvallen en verdedigen eerst moeten worden genegeerd. Maak steeds een goede verdeelsleutel. Besteed bij beginnende teams vooral aandacht aan samenspel en schieten en benoem het verdedigen in de partijvorm. Bepaal gaande weg het seizoen welke verdeling voor jouw team het beste is en stel deze bij aan de hand van de gespeelde wedstrijden.

Get a Trackback link

Nog geen reacties

Reageer als eerste op dit artikel!

Reageer